Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedź się więcej

Efekty działań

logo

Fundacja Wałbrzych 2000 powstała w maju 1995 r. Jest organizacją non profit, a jej celem jest:

 1. wspieranie procesu restrukturyzacji gospodarczej,
 2. przeciwdziałanie bezrobociu,
 3. rozwój przedsiębiorczości,
 4. kształtowanie form współdziałania podmiotów oraz instytucji na rzecz rozwoju regionu wałbrzyskiego.

Fundacji prowadzi swą działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity, Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn.zm.) oraz postanowień statutu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i finansowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych bezrobociem i readaptacji zawodowej bezrobotnych oraz działań z zakresu oświaty zawodowej dla młodzieży,
 • kształtowanie umiejętności demokratycznego współdziałania, organizowanie szkoleń w zakresie technik demokratycznych, negocjacyjnych, wymiany doświadczeń i sztuki osiągania kompromisu na rzecz wspólnego celu,
 • rozwijanie działalności charytatywnej we wszystkich dziedzinach oraz działalności na rzecz rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci i młodzieży,
 • organizowanie i finansowanie działań na rzecz rozwoju kultury i turystyki, w tym organizowanie imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 • wspomaganie i organizowanie przedsięwzięć społeczno-gospodarczych na rzecz kształtowania i ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem rekultywacji i zagospodarowania terenów pokopalnianych,
 • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych w regionie wałbrzyskim.

Do tej pory Fundacja Wałbrzych 2000 realizowała m.in. projekty.

1. W ramach Rządowego Programu TOR #10: Projekt Rozwój Małej Przedsiębiorczości:

 • Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości - w okresie od 1995 - 2007 powstało ok. 140 podmiotów gospodarczych zatrudniających w sumie blisko 800 osób;
 • Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości - w okresie od 1997 r. do końca 2008 r. z usług Funduszu skorzystało 253 pożyczkobiorców, którzy dzięki środkom finansowym, w wysokości 7.711.963,65 zł stworzyli 693 miejsca pracy;
 • Program Cyber Skills - nowatorski w Europie Środkowej (1999 - 2003) którego celem, było szerzenie świadomości i kształcenie umiejętności wykorzystywania technik informatycznych w pracy i życiu codziennym. Z projektu skorzystało ponad 6000 osób;
 • Nowe Horyzonty - projekt sfinansowany przez Know How Fund Wielka Brytania. Był skierowany do pracowników wałbrzyskich kopalń, którzy po ich likwidacji zostali pozbawieni pracy i szans na rynku pracy. Środki finansowe  w wysokości 733.810,00 zł pozwoliły na zorganizowanie i przeprowadzenie 25 szkoleń zawodowych dla 1150 osób (byłych górników Antracyt w Wałbrzychu).
 • Aktywizacja zawodowa kobiet z terenów wiejskich - projekt o wartości 236.337,00 zł, finansowany z Funduszu Małych Grantów Ambasady Brytyjskiej. Ze szkoleń i warsztatów w ramach realizacji projektu w 2002 r. skorzystało 201 kobiet z gmin wiejskich powiatu ząbkowickiego i wałbrzyskiego.
 • Zaufaj mi - mogę Ci pomóc - projekt realizowany w 2004 r., współfinansowany w wysokości 5,000,00 zł ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Projekt realizowany był w ramach walki z przemocą wobec kobiet w rodzinie.
 • Kuźnia przedsiębiorców - projekt realizowany w 2005 r. w ramach Działania 1.3 SPO RZL, o wartości 64.147,74 zł, skierowany do 30 osób bezrobotnych pozostających bez pracy do 12 miesięcy. Jego celem było uaktywnienie osób bezrobotnych poprzez poszerzenie ich wiedzy na temat funkcjonowania małych podmiotów gospodarczych i stworzenia możliwości odnalezienia się na rynku pracy.

2. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu - szkolenia, warsztaty i treningi dla osób bezrobotnych m.in. w zakresie: aktywnych form poszukiwania pracy, radzenia sobie w sytuacjach stresowych (warsztaty psychologiczne), przygotowania do wykonania pracy w takich zawodach jak: pracownik administracyjno- biurowy, opiekun socjalny, sprzedawca, kasjer-doradca klienta, przedstawiciel handlowy, specjalista ds. kadr i płac, księgowości z obsługą programów komputerowych itp.

2004 r. dla 400 osób na łączną kwotę 156.922,25 zł
2005 r. dla 270 osób  na łączną kwotę 81.087,00 zł
2006 r. dla 480 osób na łączną kwotę 186.959,62 zł
2007 r. dla 345 osób na łączną kwotę 187.137,00 zł
2008 r. dla 128 osób na łączną kwotę 117.055,00 zł

3. W ramach partnerstwa z Fundacją Edukacji Europejskiej z Wałbrzycha:

 • Sprzedaż drogą do zatrudnienia - projekt z 2005 r., którego celem była aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, myślących o założeniu własnej firmy. Fundacja Wałbrzych 2000 odpowiadała za segment szkoleniowo-doradczy;
 • w ramach programu Phare 2003 - w 2006 r. wsparcie na rzecz integracji społecznej i narodowej grup zagrożonych bezrobociem:
  a. "Niepełnosprawni - sprawni pracownicy" - 80 osób,
  b. "Agroturystyka - dobry biznes dla seniorów" - 20 osób w ramach "Programu +50";
 • Powrót do zatrudnienia - reaktywacja zawodowa - projekt realizowany w 2007 r., współfinansowany ze środków EFS w ramach SPO RZL 2003 - 2006. Skierowany był do grupy 100 osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 24 miesięcy).
Ilość wyświetleń: 22311
 • Zapraszamy na szkolenia
 • Kontakt

 • Fundacja Wałbrzych 2000
  ul Wrocławska 53
  58-309 Wałbrzych

  tel/fax: (74) 843-45-62
  tel/księgowość: (74) 843-45-62

  NIP: 886-10-10-599
  REGON: 890308310
  KRS: 0000073497

  nr konta bankowego:
  13 1020 5095 0000 5102 0187 9246
 • Formularz kontaktowy
 • Za pomocą formularza kontaktowego macie Państwo możliwość wysłania wiadomości do Fundacji Wałbrzych 2000 bezpośrednio z naszego serwisu www.

  przejdź do formularza...

 • Newsletter

 • Wpisz swój adres e-mail
  jeśli chcesz być informowany
  o nowościach

Czas generowania strony: 0.01s | © Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie